Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2014-255".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33697
Citeertitel Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-07-02
Datum van uitgifte 2014-07-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2014-255
Jaargang 2014
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-07-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 255
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 2 juli 2014 tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen)
Uitgever Ministerie van Justitie