Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2014, 236Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 17 juni 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 16 april 2014 tot instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en wijziging van enkele wetten (Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Stb. 2014, 194))

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2014, nr. WJZ/640969(10495), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 6 van de Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Stb. 2014, 194) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 juni 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten