Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2013-592".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-12-17
Datum van uitgifte 2013-12-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel VIII van de Wet van 27 november 2013, houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg (Stb. 2013, 522)
Identifier stb-2013-592
Jaargang 2013
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-12-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 592
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 17 december 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 november 2013, tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg (Stb. 2013, 522)
Uitgever Ministerie van Justitie