Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2013-570".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33664
Behandeld dossier 33541;A
Behandeld dossier 33426;A
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-12-18
Datum van uitgifte 2013-12-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2013-570
Jaargang 2013
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-12-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 570
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 18 december 2013 tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting
Uitgever Ministerie van Justitie