Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2013-519".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33591
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-11-25
Datum van uitgifte 2013-12-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2013-519
Jaargang 2013
Materiële uitwerkingtreding 2013-12-05
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-12-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 519
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 25 november 2013, houdende goedkeuring van de op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178)
Uitgever Ministerie van Justitie