Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2013-450".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33554
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-11-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2013-450
Jaargang 2013
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-11-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 450
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 6 november 2013 tot aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2013-11-19