Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-11-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2013-433".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33605-VII
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-09-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2013-433
Jaargang 2013
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-11-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 433
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 11 september 2013 inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (slotwet)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2013-11-01