Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2013, 354Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 30 augustus 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet (Stb. 2013, 306)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 augustus 2013, kenmerk 134190-107280-WJZ;

Gelet op artikel III van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet (Stb. 2013, 306);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet (Stb. 2013, 306), treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 augustus 2013

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Uitgegeven de zesentwintigste september 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten