Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2013-278".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33295
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-06-26
Datum van uitgifte 2013-07-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2013-278
Jaargang 2013
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-07-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 278
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 26 juni 2013 tot aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer
Uitgever Ministerie van Justitie