Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2013-226".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33455
Behandeld dossier 33125
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-06-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2013-226
Jaargang 2013
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-06-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 226
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 19 juni 2013 inzake herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2013-06-28