Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-06-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2013-195".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-05-28
Datum van uitgifte 2013-06-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel III van de wet van 7 maart 2013 tot wijziging van de Wet Justitiesubsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (Stb. 2013, 96)
Identifier stb-2013-195
Jaargang 2013
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-06-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 195
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 28 mei 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 7 maart 2013 tot wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (Stb. 2013, 96)
Uitgever Ministerie van Justitie