Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-05-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2013-164".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33400-XIII
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-04-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2013-164
Jaargang 2013
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-05-02
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 164
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 18 april 2013, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2013-05-02