Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-04-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2013-129".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33462
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-03-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2013-129
Jaargang 2013
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-04-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 129
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2013-04-11