Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2012, 687Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 20 december 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force (Stb. 686)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 19 december 2012, FM/2012/1866 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel III van de Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force (Stb. 686);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force (Stb. 686) treedt in werking met ingang van 1 januari 2013, voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel III van de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stb. 2011, 470).

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 2012

Beatrix

De Minister van Financiën, J. R. V. A. Dijsselbloem

Uitgegeven de achtentwintigste december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force (Stb. 686). Genoemde wet treedt in werking op 1 januari 2013. Op die datum treedt ook de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stb. 2011, 470) in werking. Beide wetten wijzigen artikel 24 van Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Om te zorgen dat de wijzigingen van artikel 24 in de juiste volgorde plaatsvinden, is in dit besluit tevens de onderlinge volgorde van inwerkingtreding van beide wetten geregeld.

De Minister van Financiën, J. R. V. A. Dijsselbloem