Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2012-601".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Besluit zittingsplaatsen gerechten
Behandeld dossier 33451
Behandeld dossier 32891;3
Behandeld dossier 32891;G
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-11-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie
Identifier stb-2012-601
Jaargang 2012
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-11-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 601
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 27 november 2012, houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-11-30