Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-11-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2012-581".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-10-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 45, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES
Grondslag Artikel 22, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
Identifier stb-2012-581
Jaargang 2012
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-11-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 581
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-11-23