Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-10-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-475".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33280-VIII
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-09-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-475
Jaargang 2012
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-10-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 475
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 13 september 2012, houdende de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-10-19