Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-09-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2012-419".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-09-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel IV van de Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen (Stb. 246)
Grondslag De artikelen van de Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
Identifier stb-2012-419
Jaargang 2012
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-09-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 419
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 14 september 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen (Stb. 246)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-09-21