Besluit van 17 september 2012 tot inwerkingtreding van de Wet bankenbelasting (Stb. 2012, 325) en van het besluit van 11 augustus 2012 tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de invoering van een bankenbelasting (Stb. 2012, 365)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 12 september 2012, nr. AFP/2012/500;

Gelet op artikel 15 van de Wet bankenbelasting (Stb. 2012, 325) en artikel II van het besluit van 11 augustus 2012 tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de invoering van een bankenbelasting (Stb. 2012, 365);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 oktober 2012 treden in werking:

  • a. de Wet bankenbelasting (Stb. 2012, 325),

  • b. het besluit van 11 augustus 2012 tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de invoering van een bankenbelasting (Stb. 2012, 365).

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 september 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

Uitgegeven de eenentwintigste september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding per 1 oktober 2012 van de Wet bankenbelasting (Stb. 2012, 325) en van het besluit van 11 augustus 2012 tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de invoering van een bankenbelasting (Stb. 2012, 365).

De Staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

Naar boven