Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2012
Nr. 403

Gepubliceerd op 14 september 2012 09:00Besluit van 10 september 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet van 12 juni 2009, houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 320)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 september 2012, 2012-0000500200, CZW/S&B;

Gelet op artikel III van de Wet van 12 juni 2009, houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 320);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het in artikel I, onderdeel E, opgenomen tweede, derde en vierde lid van artikel 10a, en artikel I, onderdelen V en W van de Wet van 12 juni 2009, houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 320), treden in werking met ingang van 1 oktober 2012.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 september 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Uitgegeven de veertiende september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl