Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2012, 403Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 10 september 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet van 12 juni 2009, houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 320)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 september 2012, 2012-0000500200, CZW/S&B;

Gelet op artikel III van de Wet van 12 juni 2009, houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 320);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het in artikel I, onderdeel E, opgenomen tweede, derde en vierde lid van artikel 10a, en artikel I, onderdelen V en W van de Wet van 12 juni 2009, houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 320), treden in werking met ingang van 1 oktober 2012.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 september 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Uitgegeven de veertiende september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten