Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-33".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31841
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-01-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-33
Jaargang 2012
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB14509
Publicatiedatum 2012-02-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 33
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 26 januari 2012 tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-02-08