Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2012-259".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-06-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-259
Jaargang 2012
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Organisatietype ministerie
PS key STB14848
Publicatiedatum 2012-06-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 259
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 7 juni 2012 tot wijziging van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (beperking mogelijkheid toepassing niet in betekenende mate bijdragen)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-06-19