Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-246".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32477
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-05-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-246
Jaargang 2012
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
PS key STB14838
Publicatiedatum 2012-06-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 246
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-06-12