Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-05-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-222".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32712
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-04-26
Datum van uitgifte 2012-05-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-222
Jaargang 2012
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype ministerie
Pskey STB14811
Publicatiedatum 2012-05-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 222
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 26 april 2012 tot wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)
Uitgever Ministerie van Justitie