Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-05-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-203".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31537
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-04-23
Datum van uitgifte 2012-05-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-203
Jaargang 2012
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
Pskey STB14618
Publicatiedatum 2012-05-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 203
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 23 april 2012 tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen
Uitgever Ministerie van Justitie