Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatsblad 2012, 20Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 20 januari 2012, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 april 2011 houdende wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (gebruik toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden) (Stb. 2011, 220)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 januari 2012, nr. 203129;

Gelet op artikel II van het Besluit van 27 april 2011 houdende wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (gebruik toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden) (Stb. 2011, 220);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 27 april 2011 houdende wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (gebruik toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden) (Stb. 2011, 220) treedt in werking met ingang van 1 februari 2012.

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 januari 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Uitgegeven de zevenentwintigste januari 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten