Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-04-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2012-142".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-03-27
Datum van uitgifte 2012-04-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel III van de wet van 15 maart 2012 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
Grondslag Artikel 4 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
Identifier stb-2012-142
Jaargang 2012
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Pskey STB14699
Publicatiedatum 2012-04-05
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 142
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 15 maart 2012 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
Uitgever Ministerie van Justitie