Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-03-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-133".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32414
Citeertitel Veteranenwet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-02-11
Datum van uitgifte 2012-03-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-133
Jaargang 2012
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
Pskey STB14671
Publicatiedatum 2012-03-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 133
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 11 februari 2012 tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)
Uitgever Ministerie van Justitie