Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-61".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32360-B
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-01-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-61
Jaargang 2011
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
PS key STB13927
Publicatiedatum 2011-02-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 61
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 28 januari 2011, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 (slotwet)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-02-18