Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-11-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2011-501".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-10-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel V van de wet van 6 juni 2011 tot aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen (Stb. 2011, 276)
Identifier stb-2011-501
Jaargang 2011
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB14368
Publicatiedatum 2011-11-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 501
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 27 oktober 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 6 juni 2011 tot aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen (Stb. 2011, 276)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-11-04