Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-07-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-368".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet verhoging collegegeld langstudeerders
Behandeld dossier 32618
Behandeld dossier 32253
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-07-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-368
Jaargang 2011
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype ministerie
PS key STB14115
Publicatiedatum 2011-07-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 368
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-07-21