Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-05-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2011-237".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-05-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel V, wet van 31 maart 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming) (Stb. 171)
Identifier stb-2011-237
Jaargang 2011
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB14110
Publicatiedatum 2011-05-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 237
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 12 mei 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 31 maart 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming) (Stb. 171)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-05-24