Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-05-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-215".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32500-IXA
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-01-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-215
Jaargang 2011
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
PS key STB14016
Publicatiedatum 2011-05-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 215
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 28 januari 2011 tot vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-05-13