Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-05-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-204".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31452
Behandeld dossier 31950
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-03-31
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-204
Jaargang 2011
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB14051
Publicatiedatum 2011-05-06
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 204
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 31 maart 2011 tot aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-05-06