Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-05-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2011-195".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-04-18
Datum van uitgifte 2011-05-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel III van de wet van 17 maart 2011 tot wijziging van de Wet bodembescherming (wijziging financiële bepalingen in verband met de decentralisatie-uitkering) (Stb. 164)
Identifier stb-2011-195
Jaargang 2011
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB14050
Publicatiedatum 2011-05-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 195
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 18 april 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 17 maart 2011 tot wijziging van de Wet bodembescherming (wijziging financiële bepalingen in verband met de decentralisatie-uitkering) (Stb. 164)
Uitgever Ministerie van Justitie