Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2010-865".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-12-16
Datum van uitgifte 2010-12-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel V besluit van 3 december 2010 tot wijziging van enkele besluiten in verband met het gebruik van door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen bijzondere bromfietsen in het verkeer en tot wijziging van het RVV 1990 in verband met een nieuw bushalte- en tramhaltebord (Stb. 803)
Grondslag Artikel V besluit van 31 mei 2010 houdende wijziging van het RVV 1990 in verband met het verbod op het doorsnijden van uitvaartstoeten en enige andere onderwerpen en wijziging van het BABW, het Reglement rijbewijzen en het Besluit voertuigen in verband met het herstel van enkele onvolkomen-heden (Stb. 227)
Grondslag Artikel IV wet van 30 september 2010 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden (Stb. 744)
Identifier stb-2010-865
Jaargang 2010
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
Pskey STB13822
Publicatiedatum 2010-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 865
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 16 december 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 30 september 2010 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden (Stb. 744), van het besluit van 3 december 2010 tot wijziging van enkele besluiten in verband met het gebruik van door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen bijzondere bromfietsen in het verkeer en tot wijziging van het RVV 1990 in verband met een nieuw bushalte- en tramhaltebord (Stb. 803) en van enige onderdelen uit het besluit van 31 mei 2010 houdende wijziging van het RVV 1990 in verband met het verbod op het doorsnijden van uitvaartstoeten en enige andere onderwerpen en wijziging van het BABW, het Reglement rijbewijzen en het Besluit voertuigen in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden (Stb. 227)
Uitgever Ministerie van Justitie