Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2010, 816Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 13 december 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 5 oktober 2010 houdende wijziging van een aantal besluiten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelbesluit van rechtswege verleende vergunning) (Stb. 2010, 730)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2 december 2010, directie Wetgeving, nr. 5677488/10/6;

Gelet op artikel XI van het Besluit van 5 oktober 2010 houdende wijziging van een aantal besluiten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelbesluit van rechtswege verleende vergunning) (Stb. 2010, 730);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 5 oktober 2010 houdende wijziging van een aantal besluiten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelbesluit van rechtswege verleende vergunning) (Stb. 2010, 730) treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2010

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de eenentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten