Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekUitgiftedatum
Ministerie van JustitieStaatsblad 2010, 726Verbeterblad

Vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet griffierechten burgerlijke zaken

VERBETERING

In het enig artikel, eerste lid, tweede regel wordt «57, leden 1 en 3» gewijzigd in: 56a, leden 1 en 3, 57.

’s-Gravenhage, 5 november 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten