Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-09-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2010-684".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32277
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-09-02
Datum van uitgifte 2010-09-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 2.4, tweede lid, 3.7, achtste lid, 3.22, vierde lid, 3.37, 3.38, vijfde lid, 4.1 vierde lid, 4.2, vijfde lid, 6.11, tweede lid, 6.12, tweede lid, en 6.13, negende lid, onderdeel c, Wet ruimtelijke ordening
Identifier stb-2010-684
Jaargang 2010
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype ministerie
Pskey STB13464
Publicatiedatum 2010-09-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 684
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 2 september 2010 tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (wijzigingen met betrekking tot de grondexploitatie, de bevoorschotting van verleende subsidies en de partiële herziening van bestemmingsplannen)
Uitgever Ministerie van Justitie