Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Rijkswet en heeft als identifier "stb-2010-342".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32041
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-07-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2010-342
Jaargang 2010
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype ministerie
PS key STB13275
Publicatiedatum 2010-09-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 342
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Rijkswet
Taal nl
Titel Rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2010-09-01