Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-07-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2010-308".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-07-24
Datum van uitgifte 2010-07-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel VI, Wet van 1 juli 2010 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden (Aanpassingen tbs met voorwaarden)
Identifier stb-2010-308
Jaargang 2010
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Pskey STB13228
Publicatiedatum 2010-07-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 308
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 24 juli 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 2010 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden (Aanpassingen tbs met voorwaarden)
Uitgever Ministerie van Justitie