Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-05-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2010-183".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-05-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel III, eerste lid, wet van 19 november 2009 tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen (Stb. 2010, 18)
Identifier stb-2010-183
Jaargang 2010
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
PS key STB13062
Publicatiedatum 2010-05-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 183
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 10 mei 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 19 november 2009 tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen (Stb. 2010, 18)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2010-05-26