Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2010, 160Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 16 maart 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 23 december 2009 (Stb. 2010, 159) tot wijziging van diverse besluiten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 11 maart 2010, nr. WJZ/181118 (6262), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XVII van het Besluit van 23 december 2009 (Stb. 2010, 159);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 23 december 2009 (Stb. 2010, 159) tot wijziging van diverse besluiten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 maart 2010

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Uitgegeven de zevenentwintigste april 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin