Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2009-578".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-12-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel V, wet van 26 november 2009 tot uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik
Identifier stb-2009-578
Jaargang 2009
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype ministerie
PS key STB12859
Publicatiedatum 2009-12-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 578
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 26 november 2009 tot uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2009-12-24