Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2009-48".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-01-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2009-48
Jaargang 2009
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
PS key STB12215
Publicatiedatum 2009-02-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 48
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 29 januari 2009 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2009-02-12