Besluit van 20 mei 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van mediation (Stb. 2009, 4) en enkele hiermee samenhangende algemene maatregelen van bestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 14 mei 2009, nr. 5601188/09/6;

Gelet op artikel III van de Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van mediation (Stb. 2009, 4), artikel VI van het Besluit van 2 februari 2009, houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en enkele andere besluiten in verband met de herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand alsmede de invoering van de lichte adviestoevoeging en de toevoeging ten behoeve van mediation (Stb. 45), artikel 12 van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en artikel 13 van het Besluit toevoeging mediation;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2009 treden in werking:

  • a. de Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van mediation (Stb. 2009, 4);

  • b. het Besluit van 2 februari 2009, houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en enkele andere besluiten in verband met de herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand alsmede de invoering van de lichte adviestoevoeging en de toevoeging ten behoeve van mediation (Stb. 45);

  • c. het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand; en

  • d. het Besluit toevoeging mediation.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 mei 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak

Uitgegeven de vierde juni 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven