Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2008-87".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijz. WWB i.v.m. o.a. bijzondere bijstand aan bepaalde groepen personen die gedwongen zijn opgenomen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-03-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2008-87
Jaargang 2008
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB11548
Publicatiedatum 2008-03-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 87
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 6 maart 2008, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde groepen personen die gedwongen zijn opgenomen of worden verpleegd en met uitbreiding van de doelgroep van de langdurigheidstoeslag met gedeeltelijk arbeidsgeschikten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2008-03-27