Besluit van 12 juli 2008 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de wet van 29 april 1999, houdende wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (Stb. 235), een bepaling van de wet van 19 december 2002, houdende wijziging van de Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring) (Stb. 2003, 24), en het Besluit vluchtuitvoering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 10 juli 2008, nr. CEND/HDJZ/2008-980 sector LUV, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel XII van de wet van 29 april 1999, houdende wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (Stb. 235), artikel IV van de wet van 19 december 2002, houdende wijziging van de Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring) (Stb. 2003, 24), en artikel 10 van het Besluit vluchtuitvoering (Stb. 2006, 371);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 16 juli 2008, dan wel, indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 15 juli 2008, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, treden achtereenvolgens in werking:

  • a. artikel I, onderdeel D en onderdeel G, onder 2, voor zover het betreft het tweede lid van artikel 11.2a, artikel II en artikel III, onderdeel B, voor zover het betreft artikel 8a, van de wet van 29 april 1999, houdende wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (Stb. 235);

  • b. artikel I, onderdeel K, van de wet van 19 december 2002, houdende wijziging van de Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring) (Stb. 2003, 24);

  • c. het Besluit vluchtuitvoering (Stb. 2006, 371).

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 12 juli 2008

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de achttiende juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven