Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2008-24".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Wijziging o.a. Wetboek van Strafrecht met oog op verruiming mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding jeugdigen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-01-22
Datum van uitgifte 2008-01-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2008-24
Jaargang 2008
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype ministerie
Pskey STB11479
Publicatiedatum 2008-01-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 24
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 22 januari 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2007, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg met het oog op verruiming van de mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding van jeugdigen (gedragsbeïnvloeding jeugdigen)
Uitgever Ministerie van Justitie