Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2008-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Goedkeuring van het te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers uitstoot en overbrenging verontreinigende stoffen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-12-20
Datum van uitgifte 2008-01-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2008-22
Jaargang 2008
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB11470
Publicatiedatum 2008-01-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 22
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 20 december 2007, houdende goedkeuring van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153 en Trb. 2007, 95)
Uitgever Ministerie van Justitie